ANNULEREN & RETOURNEREN

Je hebt een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Stuur het te retourneren product op naar het volgende adres: t.a.v. Crazyfish.nl, Donaustraat 19 1827GD Alkmaar. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor jouw rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kan je gebruik maken van het modelformulier voor herroeping.

Crazyfish.nl heeft, indien je het product zoals hierboven vermeld retour stuurt, de verplichting om je betaling te vergoeden. Zoals valt te herleiden uit onze algemene voorwaarden vergoedt Crazyfish.nl in het geval van een retour gestuurd product alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Crazyfish.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument aan Crazyfish.nl de herroeping meldt. Tenzij Crazyfish.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Crazyfish.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.